Pro^GE

HAKKIMIZDA

Proje Yönetimi Hizmetleri küreselleşen dünyanın günümüzde yeniden şekillendirdiği yapı sektörünün bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmış ve gün geçtikçe yaygınlaşarak uygulama alanı bulan genç bir mesleki disiplindir.

Bu anlamda “Proje Yönetimi” belirli bir projenin amaç ve hedeflerine ulaştırılması için yönetim konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış bir kuruluşun bilgiye dayanarak yönlendirerek yönettiği doğal, insani, parasal ve teknik kaynaklar ile zamanın nasıl kullanılacağının planlanması, bu planlar çerçevesinde gerekli faaliyetlerin tasarlanması, uygulanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi sürecidir.

Pro^GE, inşaat projelerinin tüm yaşam süreçlerinin tüm evreleri ve aktiviteleri için yönetim hizmeti veren bir proje yönetimi kuruluşudur.