Pro^GE

Pro^GE gerek kurucuları, gerekse çalışanları ile 45 yıla yaklaşan bir dönem içinde Türkiye’de ve dünyada inşaat sektörünün, yapımcı, tasarımcı, yatırımcı ve yönetici olarak hemen her kesiminin içinde bulunarak elde ettiği bilgi ve gözlemlerle ana yaklaşımını belirlemiştir. Bu yaklaşımı oluşturan bulgularımızı ve tespitlerimizi aşağıda özetliyoruz.


  • • İnşaat Sektörü, gerek İmalat Sektörü, gerekse Hizmet Sektörü ile önemli yapısal farklılıklar içermektedir. İnşaat Sektörünün dışındaki sektörler için geliştirilen iyileştirici önlemler İnşaat Sektöründe gereken yararları sağlayamayabilirler.
  • • İnşaat Sektörü diğer sektörlere göre daha düşük teknolojik gelişme hızına sahiptir.
  • • Gerek dünyada gerekse Türkiye’de kaynak israfının en yoğun olduğu sektördür.
  • • Doğal dengelerin yitirilmesi açısından İnşaat Sektörünün faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır.
  • • Pro^GE’nin faaliyet sahası olan Proje Yönetimi Hizmetleri hem Türkiye’de hem de dünyada henüz yapılanma aşamasında olan yeni bir disiplindir. Proje Yönetimi Hizmetlerinin yapılanma çalışmalarının ihtiyaç duyacağı deneyimler açısından Türkiye ve Türk İnşaat Sektörü, ülkede ve yakın çevresinde süregelen yapım faaliyetleri göz önüne alınırsa, başka ülkelerin elde edemeyeceği kadar büyük bir laboratuar ortamına sahiptir.
  • • Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaat sektörüdür. Ulusal kaynakların kısıtlılığı da göz önüne alınırsa kaynak tasarrufu açısından inşaat sektöründe yapılacak her iyileştirme ülke ekonomisine doğrudan bir katkı niteliğindedir.
  • • Proje Yönetim Hizmetleri açısından bakıldığında inşaat sektöründe kaynakların doğru kullanılması ancak “Yapım Öncesi Çalışmalar” olarak adlandırılan çalışmaların olgunluğuna bağlıdır.

Bu anlamda Pro^GE’nin geleceğini planlarken göz önüne alınmış,

Kurumsal Ana Hedef’i

Öncelikle kaynak israfını minimize ederek ülkenin ve işverenin süregelen ancak kolay algılanamayan maddi kayıplarını minimize etmeyi öngören, karmaşık ve büyük ölçekli projelerin yönetimine talip olan, her koşulda yukarıda belirttiğimiz temel değerleri esas alarak hizmet veren bir proje yönetim kuruluşu olarak tasarlanmış geleceğe yürümek olarak ifade edilebilir.

Gelecek için planlanmış bu hedeflere yürümenin “Meslek İçi Eğitim”, “Akademik Kuruluşlarla İşbirliği”, deneyimlerin biriktirdiği bilgilerin yönetilebilir, dolayısıyla kullanılabilir hale getirilmesi gibi çalışmalara imkan verecek bir altyapı son beş yılda yapılan çalışmalarla tamamlanma aşamasına gelmiş ve kardeş şirketimiz “Teknoloji Tasarım Geliştirme A.Ş’’. şemsiyesi altında;

INNOCENT AKADEMİ

Adı altında kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacaktır.INNOCENT AKADEMİ, Pro^GE’nin meslek içi eğitimlerinin ötesinde yayınları ve sektöre açık eğitim programları ile sektördeki kurumlar ve akademik kuruluşlar ile yakın ilişkiler içinde uzun vadeli işbirliğini hedeflemektedir.

Bu mesleki altyapının kurgusu ve fikri altyapısını ise sıra dışı bir oluşumun gerçekleştirdiğini söylemeliyiz. Bir “Düşünce Okulu” yapısında çalışmalar yürüten ve her biri kendi alanında bir otorite olan bu çalışma grubunun üyeleri 2014’den bugüne Proje Yönetiminin farklı ögelerini ve boyutlarını tartışarak, INNOCENT AKADEMİ’nin kurgusunu ve temel yaklaşımını oluşturdular. Bu oluşumun sürdürülmesi ve yeni katılımlarla düşünce üretimine devam etmesi en büyük başarılarımızdan birisi olacaktır. Onlara yarattıkları bu model ve özverili katkıları için şükran borcumuz bulunmaktadır.