Pro^GE

Proje Aşamalarına Göre KALİTE Yönetimi çalışma Başlıkları.

 • Hazırlık Dönemi

  • Kalite Yönetimi Programı

  • Teknik Araştırmalar ve Raporları ile ilgili çalışmaların yönetilmesi.

 • Tasarım Dönemi

  • Çizim ve Şartnamelerin Kontrolu,

 • Yapım Dönemi

  • Kalite Kontrol Çalışmaları.

  • Uygunsuzluk Raporlarının Hazırlanması.

  • Düzeltici Eylem Önerileri.

 • Yapım Sonrası Dönem

  • Yapıldı Projelerin Koordine Edilmesi

 • Kalite Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  İşverenler açısından kaliteli bir ürün elde etmenin ne denli önemli bir hedef olduğunu biliyoruz.

  “Quality. Owners are demanding it, consultants are preaching it, and construction firms are still STRUGGLING with it.”

  “KALİTE. İşverenler talep eder, yönetim firmaları üzerine vaaz verir, yükleniciler ise hala ona ulaşmak için uğraşır” şeklinde Türkçe’ye çevirebileceğimiz bu tanım içinde yaşadığımız çalışma ortamını çok güzel ve özlü bir biçimde anlatmaktadır.

  Pro^GE “Kalite” hedefine bu güne kadar hep büyük önem verdi. Kaliteye ulaşan süreçleri büyük bir dikkat ve titizlikle uyguladı.

  Bu süreçler boyunca proje paydaşları ile ortak bir “Kalite Tanımı”na ve dolayısıyla anlayışına ulaşmanın önemini yaşayarak kavradı. Uygulamada kalite üzerine proje paydaşları arasında oluşan tartışmaların büyük ölçüde ve de ağırlıklı olarak ortak bir kalite yaklaşımının olmamasından kaynaklandığını gördü ve bunu öncelikle bir iletişim sorunu olarak algıladı.

  Bu anlamda Pro^GE, uzun, birbirinin içine veya yerine geçen kavramlardan uzaklaşmak için kaliteyi basit ve anlaşılır şekilde anlatan aşağıdaki tanımı benimsemiştir.

  “Quality is conformance to established requirements.”

  Türkçe’ye;

  “Kalite saptanan “gereklilikler”e uyumun sağlanmasıdır” şeklinde çevirebileceğimiz bu tanım, “Kalite”yi ve kalite ile ilgili yapılması gerekenleri ana hatları ile anlatmaktadır.

  Bu tanım benimsenerek, kalite için kullanılan “iyi kalite” “yüksek kalite” gibi içeriği net olmayan, kolay tarif edilemeyen muğlak kavramlardan uzaklaşılmış ve konu “Established Requirements – Saptanan Gereklilikler” gibi somut bir temele oturtulmuştur.

  Somut bir temel olarak ifade ettiğimiz “Gereklilikler” ise inşaat projeleri için kaliteye ulaşmamızda bize kılavuzluk edecek olan sözleşme ve eklerinin genellikle şu başlıklarından oluşur;

  • • Sözleşme metni
  • • Çizimler
  • • Şartnameler
  • • Teknik Raporlar v.s.

  Bu listede yer alan başlıkların tamamının “Yapım Öncesi Dönem” de gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler olduğuna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bu çalışmaları “Kalitenin unsurlarını belirleyen, kaliteye ulaşmayı sağlayan altyapı” olarak da adlandırabiliriz.

  Proje yaşam dönemi boyunca kalitenin sağlanması, bir diğer deyişle uygulamanın sözleşmeler ve ekleri olan çizim, şartnameler ve teknik raporlar ile uyumunun sağlanmasına dönük çalışmalar ise gerek sektörümüzde gerekse uluslararası proje yönetimi pratiğinde sık kullanılan adlandırmaları ile;

  • • Kalite planlaması / Quality Planning
  • • Kalitenin Sağlanması / QualityAssurance
  • • Kalite Kontrol / Quality Control uygulamalarıdır.