Pro^GE

Proje Aşamalarına Göre KAPSAM Yönetimi çalışma Başlıkları.

 • Hazırlık Dönemi

  • Kapsam Yönetimi Planı.

  • Gereksinimlerin Belirlenmesi.

  • Kapsamın Belirlenmesi.

 • Tasarım Dönemi

  • İş Kalemleri Dökümü.

  • Kapsamın Değerlendirilmesi.

 • Yapım Dönemi

  • Kapsamın Kontrolu

 • Kapsam Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  Oysa Proje Yönetimi Hizmetlerine ilişkin bir çok çalışma proje kapsamı bilgilerinin üzerine inşa edilir. Diğer bir deyisle, proje kapsamının doğru belirlenmesi ve yönetilmesi tüm projenin yönetilmesi için yapılacak çalışmaların planlamasının altyapısını oluşturur. Kısaca “Kapsam” neyin elde edileceğini detayları ve bütünü ile bilmek demektir.

  Bunun kolay gibi görünen zor bir iş olduğunu söylemeliyiz. Bu yönde yapılacak çalışmaların olgunlaştığı her evre projeyi başarıya gittikçe daha çok yakınlaştıracaktır. Kapsam Yönetiminin Planlanmasının ana başlıkları şöyle sıralanabilir :

  • • Projeyi ortaya çıkaran gerekçeler,
  • • Projenin hedefi,
  • • İhtiyacın belirlenmesi,
  • • Ölçülebilir proje kriterleri,
  • • Etraflı proje tarifi ve proje sınırları,
  • • Riskler,
  • • Önemli ara terminler,
  • • Bütçe öngörüleri,
  • • Projenin tarafları,
  • • Onay prosedürleri,
  • • Projenin gerçekleşme süreçlerini etkileme potansiyeli olan altyapı unsurları,
  • • Pazar araştırmalarının işaret ettiği unsurlar,
  • • Mevzuat,
  • • Üzerinde mutabakat sağlanmış politikalar,
  • • Geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi,

  Bu başlıklar altında yapılan çalışmaların sonuçları kullanılarak hazırlanacak olan ve hem projenin gerçeklerini hem de işveren taleplerini doğru saptamış bir “Kapsam” dokümanı proje yönetimi çalışmalarına her şeyden önce işverenlerin aktif ve destekleyici yönde katkılarını sağlayacaktır.

  Öte yandan, belirlenmiş proje kapsamının, proje çalışmaları sürerken sürekli izlenmesi ve değişikliklerin belirlenmesi de gerekir. Bu çalışmalar sözleşme yönetimi için gerekli sağlıklı bilgilerin üretilmesi açısından önemlidir.

  Bununla beraber projenin başlangıcında yapılan “Kapsam” tanımı ne kadar iyi bir çalışmanın ürünü olursa olsun projenin hayata geçtiği dönem içinde az veya çok farklılaşacaktır. “Scope Creep – Kapsamın Esnemesi” olarak adlandırılan bu farklılaşmanın ise yönetilmesi gerekecektir. Bu farklılaşma birden fazla nedenle projenin başlangıcında yapılan planlamalarda doğal olarak öngörülmeyen yeni gereklilikleri de beraberinde getirebilecektir.

  Pro^GE, proje bütçesini olumsuz etkileme riskini barındıran değişimleri muhtemel etkilerini mümkün olan en erken dönemde algılamak, işvereni uyarmak ve olumsuz etkilerini giderecek yöntemler geliştirerek yönetmek konularına büyük önem verir ve bu yönde gerekli çalışmaları titizlikle yürütür.