Pro^GE

Proje Aşamalarına Göre RİSK Yönetimi Çalışma Başlıkları.

 • Hazırlık Dönemi

  • Risk Yönetimi Planlaması.

  • Risk Belirlemesi,

  • Risk Analizi,

  • Risk Senaryoları ve Risk Eşiklerinin Belirlenmesi.

 • Tasarım Dönemi

 • Yapım Dönemi

  • Risk Kontrolu.

 • Risk Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  İnşaat sektöründe “risk” kavramının gereken önem verilerek tartışılmasının 15-20 yılı geçmeyecek kadar kısa bir geçmişe sahip olduğunu biliyoruz.1

  Pro^GE işverenleri olan yatırımcılar açısından bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan “Risk Yönetimi” çalışmalarına geçtiğimiz dönemde özel bir önem ve ağırlık vermekle kalmamış, bu konuda ODTÜ ile bir dizi ortak çalışma yürüterek risk algılama modelleri geliştirmiştir.2

  Risk, projenin yaşam döneminde ortaya çıkabilecek olumsuz eylem veya koşulların projeye olabilecek etkilerinin algılanmasıdır. Bu anlamda geleceğe ait bir unsurdur ve bu yönü ile doğal olarak belirsizlikler içerir.

  Risk algılamaları ile ilgili çalışmaları “Geçmişin bilgilerinin projenin başladığı bugünün anlaşılması için kullanılması suretiyle geleceğe ilişkin bir yaklaşım geliştirmektir.” şeklinde tanımlayabiliriz.

  Pro^GE risk raporlarında “Risk Toleransı” olarak adlandırdığı değerlendirme kapsamında kişinin veya kurumun risk unsurunun oluşması halinde göğüsleyebileceği olumsuz etkiler ile kayıpların veya kazançların parasal boyutlarını belirlemeye çalışır.

  Bu, karar vericilerin “Risk Eşiği” olarak adlandırdıkları ve işveren paydaşlarından herhangi birisinin özellikle belirttiği belirsizlik veya etkilenme seviyesidir.

  Bir diğer deyişle, sağlıklı belirlenmiş bir “Risk Eşiği” risklerin oluşmaya başlaması halinde nerede durulması gerektiğine işaret edecektir. Proje bu seviyenin altındaki riskleri taşımaya devam ederken, bu seviyenin üzerindeki sonuçları gösteren riskleri tolere etmeyerek aşırı kayıpların önüne geçecektir.

1 Risk Management and Construction. / RogerFlanagan – George Norman

2 Risk Mapping in Construction Project.