Pro^GE
 • Hazırlık Dönemi

  • Satınalma Planlaması / İhale Paketleri Stratejisi.

  • İhale Dosyaları Hazırlığı.

  • Yeterlik Çalışmaları,

  • Satınalma Yönetimi

 • Tasarım Dönemi

  • Yapılabilirlik Etüdü.

  • Teklifalma Dosyalarının Hazırlanması.

 • Yapım Dönemi

  • Satınalma Kontrolu.

 • Yapım Sonrası Dönem

  • Kapanış Raporu.

 • Satınalma Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  Pro^GE Satınalma Yönetimini, işveren tarafından veya işveren adına yapılacak mal ve hizmet satın alımlarının projenin gerekliliklerine uygun onaylanmış süreçler içinde yürütülmesi olarak ele alır.

  Bu anlamda Pro^GE;

  • Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri,
  • Yükleniciler tarafından üstlenilecek yapım çalışmaları,
  • İdari Hizmet Alımları ve
  • İşveren talebine bağlı olarak doğrudan temin edilecek malzeme ve hizmetler,

  olarak belirlenmiş dört ana alanda birbirini takip eden veya eş zamanlı biçimde aşağıdaki çalışmaları yürütecektir.