Pro^GE

Proje Aşamalarına Göre TASARIM Yönetimi Çalışma Başlıkları

 • Hazırlık Dönemi

  • Tasarım İhtiyaç Listesi (Design Brief)

 • Tasarım Dönemi

  • Tasarım Çalışmalarının İzlenmesi ve koordine edilmesi.

 • Yapım Dönemi

  • Tasarım Revizyonlarının Yönetilmesi.

  • İmalat Çizimleri Onayının Sağlanması.

 • Yapım Sonrası Dönem

  • Yapıldı Projelerin Koordine Edilmesi

 • Tasarım Yönetimine Pro^GE Yaklaşımı

  Pro^GE’nin “Tasarım Yönetimi” başlığı altında gerçekleştirdiği faaliyetleri, tasarım ofislerinin yönetimine müdahale etmekten özenle kaçınarak , tasarımcılarla ortak çalışmaya önem veren, işveren taleplerinin karşılanmasını ve proje kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaç edinen planlamalar ve uygulamalardır.

  Tasarım gibi ‘Yaratıcılık’ içeren bir işlevin, yaratıcılığın talep edildiği bir ortamda, “Tasarım Yönetimi” gibi bir başlık altında tartışılmasının güçlüğü açıktır. Bir diğer deyişle;

 • Tasarım yönetilebilir mi?

  Bu soruyu yanıtlamak hiç de kolay değildir. Üstelik tasarımcının sınırsız özgürlüğünü, yaratıcılığın ön şartı olarak kabul eden yaklaşımlar söz konusuysa bu sorunun yanıtı ilk bakışta “Hayır”a daha yakındır.

  Eğer cevabımız kesin bir “Hayır” ise bu kez bizi bir başka soru beklemektedir.;

 • Tasarım kaynaklı “Kaynak İsrafı”nı nasıl önleyebiliriz ?

  Sorusuna cevap aramak durumundayız. Bu soruyu yanıtlamak birincisine göre daha da zordur.

  Biliyoruz ki, yeterli olgunluğa erişmemiş veya (çok sık görüldüğü gibi) yaratıcı unsurlar taşımayan, dolayısıyla projeye değer katmayan tasarım kararlarının neden olduğu kaynak israfı tüm dünyanın bir gerçeğidir.

  1990’lardan başlayarak tüm gelişmiş ülkelerde “Tasarım Yönetimi” nin kavramsal içeriği, tasarım bilgilerinin derlenmesi ve koordine edilmesinin ötesine geçmiş ve tasarım süreçlerinin çoğulcu bir yaklaşımla yönetilmesi düzlemine ulaşmıştır..

  Yukarıda özetlenen süreci yakından izlemiş olan Pro^GE “Tasarım Yönetimi” başlığı altında gerçekleştirdiği faaliyetlerini tasarım ofislerinin yönetimine müdahale etmekten özenle kaçınarak , tasarımcılarla ortak çalışmaya önem vererek , işveren taleplerinin karşılanmasını ve proje kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını amaç edinerek planlar ve uygular.

  Bu nedenle Pro^GE; Mimarlık ve Mühendislik Disiplinlerinde yapılan tasarım çalışmalarını yönetirken öncelikle çalışmaya katılan tüm aktörler için ortak üretimin moral alt yapısının korunmasını hedefler. Bu yaklaşımın temelinde, farklı kültürlerin ve uzmanlık alanlarının davranış ve düşünme alışkanlıklarına sahip kurum ve/ya kişilerin eleştirel aklı kullandıkları asgari müşterekte buluşarak, geçmiş çalışmalarının ve deneyimlerinin; “Örtülü Bilgiler”ini (yani neyi neden yaptiklarini) ortaklaşa yaratılan bir ürün için gönüllü olarak sundukları bir çalışma ortamının inşa edilmesine verilen önem yer almaktadır. Pro^GE tasarım yönetimi çalışmalarını tasarımcılarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde, projeye dönük maliyet, program, risk, kalite, yapım sözleşmeleri gibi konularda etkin bilgi alışverişi sağlayarak ortak çalışmalar ile gerçekleştirir.