Pro^GE
INNOCENT

Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi A.Ş.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin bir Teknokent kuruluşu olan; INNOCENT İnşaat sektörüne dönük araştırma çalışmaları yürütmektedir. Kuruluşundan bu yana, bir yandan Pro^GE’nin günlük pratiğinde uygulamaya geçirdiği proje yönetim hizmetleri için modeller geliştirirken, diğer yandan ODTÜ ile ortak araştırma projeleri yürütmektedir.

Şirket; özellikle kardeş şirketi olan ve proje ve inşaat yönetimi alanında çalışmalarını sürdüren Pro^GE için;

  • •Yapım (inşaat) ortamları ve yapımla ilişkili prosedürlerin tasarım, yapım ve yönetim faaliyetlerinde akıllı sistemlerin kullanımının arttırılması,
  • • Tasarım/planlama, inşaat/geliştirme ve bunlarla ilişkili diğer yönetim alanlarında bilgi teknolojileri ve kontrol sistemlerinin kullanılması yoluyla sistemin etkinliğinin arttırılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla Innocent;

  • • Maliyet ve zaman etkin tasarım, yapım ve yönetim politika/ yazılımları,
  • • Yeni tasarım, inşaat ve yönetim teknolojilerine yönelik kapsamlı araştırmalar geliştirmektedir,

Bu bağlamda akademik, profesyonel ve endüstriyel yapılanmalar ile kurulan bağlantıların koordinasyonu bu Merkez’de yürütülmektedir.

ICPMA

İsviçre Merkezli Uluslararası İnşaat Yönetimi Derneği (ICPMA) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Üyelerinin uluslararası proje yönetimi deneyimlerinin paylaşımını hedefleyen bu platform yıllık konferansları ile deneyimli birçok proje yöneticisini bir araya getirerek üyelerine önemli bir bilgi aktarımı sağlamaktadır. Dünya kültür başkenti olması nedeniyle ICPMA 2010 yılı çalışmaları ise Türkiye’den önemli konuşmacıların yanında birçok uluslararası uzmanın da konuşmacı olarak katılımı ile İstanbul’da yapılmıştır. Pro^GE kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Mimar Selçuk Alten ICPMA bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

RLB

Ağırlıklı olarak yatırım ve maliyet danışmanlığı hizmetleri sağlayan Rider Levett Bucknall dünya üzerinde faaliyet gösteren ofislerinde çalışan 2500’ü aşkın personeli ile uluslararası hizmet sağlayan İngiltere merkezli bağımsız bir kuruluş. Pro^GE, uzunca bir süredir RLB nin oluşturduğu Avrupa işbirliği ağı olan “Euro-Alliance” Türkiye üyesi olarak RLB ile yakın bir işbirliği sürdürmektedir.