Pro^GE
 • Yapısal Güçlendirme Uygulamaları

  Pro^GE kuruluşunun ilk yıllarında stratejik ortağı “Turner” ile oluşturduğu bir ortak girişimle Emekli Sandığı Otelleri Yenileme Projesinin yönetimini üstlendi. Söz konusu proje ile işveren kuruluş bugün de hizmet veren ve yıllardır Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’nın sembolü olan 6 otelin yenilenmesini planlıyordu. Projenin başlangıcından bir süre sonra özelleştirme programı çerçevesinde satışa çıkarılan otel yapılarının tüm tasarım çalışmaları, Stad Otelinin yapım çalışmaları, Maçka otelinin toprak seviyesine kadar olan B.A. İskeleti ve Tarabya otelinin deprem güçlendirme işleri Turner / Pro^GE ortaklığının yönetiminde tamamlandı.

  1999 Marmara Depreminin üzerinden iki yıl gibi çok kısa sayılacak bir süre sonra başlatılan çalışmalarımızın ana eksenini doğal olarak “Depremsellik” ve ‘’Mevcut Yapıların Deprem Anındaki Davranışları’’ oluşturuyordu. Bu dönemde danışmanlığımızı yapan;

  • Prof.Dr. Mustafa Erdik ve
  • Prof.Dr. Özay Yüzügülü

  yapılarda yaygın uygulanan “Can Güvenliği” yaklaşımının ötesinde, yapıların deprem sonrası fonksiyonlarını yitirmeden hizmet vermelerini hedefleyen bir üst standart ile bizleri tanıştırdı.

  FEMA 356 “Immediate Accupancy”

  Bu yönde yapılan tasarım çalışmaları mevcut yapı iskeletlerinin deprem anındaki davranışlarının incelenmesini gerektirdi. Proje yönetimi pratiği açısından “Yapım Öncesi Dönem”e ait çalışmalara güzel bir örnek teşkil eden bu çalışmalar Pro^GE saha ve merkez kadrolarının yönetiminde, uzman kuruluşlar tarafından yapıldı.

  Yenileme çalışmalarına başlandığı tarih göz önüne alınırsa bu gün “Radisson Blu” markası altında hizmet veren eski Ankara / STAD otelinin Türkiye’de Amerika’daki uygulamaya paralel “Acil Kullanım - Immediate Accupancy” standartlarında tamamlanmış ilk yapı olduğunu söyleyebiliriz.

  Ankara / STAD oteli Deprem Güçlendirme İşleri*

  * Bu çalışmalar ilginç neticeleri önümüze serdi. Önce yapım çalışmaları bu günden 40-25 yıl önce bir zaman dilimi içinde tamamlanmış olan yapıların günümüze yaklaştıkça kalite sorunları yaşadığını gördük. 1950-1960’lı yılların mühendislik uygulamalarının ciddiyeti ve yüksek kalite seviyesi özellikle Büyük Ankara Oteli ve Stad Oteli’nde kendisini açıkça gösteriyordu. O dönem Amerika’da uygulanan en yüksek deprem standardı olarak belirlenen FEMA 356 “Immediate Accupancy” seviyesine ulaşmak için bütçesel olarak 40 000 USD’lik bir harcama Büyük Ankara Oteli için yeterli olurken, bu değeri Stad Oteli için 450 000 USD seviyelerinde tutmak mümkün oldu. Aynı paketin içinde yer alan diğer yapılarda bütçe değerlerin ise yapı kütlesinin geometrik özellikleri, uygulama kalitesi ile ilgili tespit edilen zaaflar,tasarım kriterlerinde görülen yetersizlik ve uygunsuzluklar gibi farklı nedenlere en az 3 000 000 USD ve üstünde olacağı görülüyordu.

  Ankara / STAD oteli - Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında mevcut yapı performansının belirlenmesi çalışmaları

  Benzeri şekilde, farklı projelerde, farklı malzemelerle tasarımcıların önerdiği geleneksel yapım metodları ile mevcut yapılarda deprem güçlendirmesi uygulamaları yapılmıştır.

  Deprem İzolatörleri

  Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali ve Emek Otelleri yenileme projesi kapsamında ele alınan Büyük Tarabya Oteli’nde uygulanan deprem izolatörleri de yapıların mevcut iskeletine uygulandıkları göz önüne alınırsa birer “İlk” niteliğindedir.

  Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminalinde izolatörler betonarme iskelet ile çelik çatı arasına yerleştirilirken, Büyük Tarabya Oteli’nde aynı uygulama farklı metodlarla temele basan kolonlar kesilerek yapılmıştır. Son derece hassas ve özel uygulama metodları gerektiren bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali projesi takip eden yıllarda Amerika’da ACEC (Amerikan Mühendislik Konseyi) tarafından “Yılın Mühendislik Uygulaması” ödülünü almıştır.

  Model Üzerinde Yapım Yöntemi Belirleme Çalışmaları
  Yapı Temelinde Güçlendirme Çalışmaları
  İzolatör Montajı Öncesi Çalışmalar
  Montajdan sonra
 • Derin Kazılar ve Yüksek İstinad Yapıları

  517 adet yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük özel hastanelerinden biri olan Özel İdeal Hastanesi, 20 ve 24 katlı 2 kule ve bir podyumdan oluşmaktadır. 7 ve 6 bodrum katlı olan yapıda, yaklaşık 30 metre derinliğinde derin temel kazısı yapılmıştır. Kazıya başlamadan önce φ80 cmlik 35 metre uzunluğunda fore kazıklar imal edilmiş ve başlık kirisi betonu döküldükten sonra temel kazısına başlanmıştır. Kazıklı iksa projesine göre ankraj sıraları kotuna gelindiğinde, ankrajlar imal edilmiş, kuşaklama kirişi betonları dökülmüş, günü geldiğinde ankrajlar gerdirilerek temel tabanı seviyesine kadar kazı tamamlanmıştır.

  İdeal Hastanesi – Derin Kazı Uygulaması
 • Top Down Uygulamalar / Diyafram Duvarlar

  Top-Down Uygulamalar

  Fehime ve Hatice Sultan Yalıları Ortaköy Otel projesi kapsamında yapılan uygulamaları gerek proje alanının konumundan kaynaklanan güçlükler, gerekse yapım metodunun özgünlüğü açısından önemli deneyimlerimiz arasında görmekteyiz.

  Bu uygulama İstanbul Boğazı Kıyısında Top-Down Yöntemi ile Derin Kazı Yapılması – Bir Vaka Analizi kapsamında Önder Akçakal, Cevdet Bayman, Selim İkiz, Fatih Kulaç, Turan Durgunoğlu tarafından bir akademik çalışma olarak yayımlanmıştır.
  Diyafram Duvarlar

  İskenderun’daki Park Forbes Turizm Kompleksi projesi 16.983 m2’lik arazi üzerinde Konut, AVM, Otel ve Otopark bölümlerinden oluşmaktadır. Projede 2 bodrum kat ve bunun üzerinde yükselen 4 alışveriş merkezi katı bulunmaktadır. Bu yaygın yapının üzerinde ise her biri 16 katlı 2 kule bulunmaktadır.

 • Atık Yönetim Uygulamaları

  Pro^GE mevcut yapılarda veya arsalarda insan eli ile veya doğal olarak oluşmuş, insan sağlığı açısından risk taşıyan;

  • • Uluslararası ve yerel mevzuata uygun asbest sökümü ve uzaklaştırılması,
  • • Ağırlıklı olarak sanayi atıklarının oluşturduğu PCB kirliliğinin giderilmesi,
  • • Doğal Arsenik oluşumlarının oluşturduğu kirliliğin giderilmesi,

  Çalışmalarını yönetmiş ve düzeltici / koruyucu eylem önerilerini geliştirmiştir.

  Asbest temizlik uygulamasından görseller ve temiz sertifikası.
 • Pro^GE ve İlkler

  Basında Sarıkonaklar

  Pro^GE ve kurucularının meslek deneyimleri ilginç “ilk” leri de içeriyor. Yakın dönemin “ilk” leri arasında sayılacak olan ilk deprem izolatörleri uygulamasından daha önce söz etmiştik. Biraz eskiye gidince bu gün artık yaygınlaşmış olan “ilk” leri görüyoruz.

  Türkiye’nin ilk akıllı konutu olarak adlandırılan “Sarı Konaklar” bina otomasyon sistemlerinin çok katlı konut yapılarındaki ilk uygulamasıdır. Bu projede Honeywell’in tek katlı konutlar için ürettiği ve henüz deneme aşamasında olan bir sistem ortak yürütülen bir çalışma ile hayata geçirilmiştir.

  Rus basınında Shaykovka Asker Konutları Projesi

  Bir diğer “ilk” olarak ise Rusya’da yapılan ilk büyük çaplı “Yerinde Dökme Beton” uygulaması olarak nitelendirilebilecek Shaykovka Asker Konutları projesinin Rusya’nın kış şartlarında gerçekleştirilen çalışmaları olduğunu söylemek mümkün. 118 000 m2 kapalı yapı alanını içeren bu projedeki tünel kalıp ve beton uygulamaları o dönemde ilgi ile izlendi.

  Ülkemiz adına sık sık öğünçle söz ettiğimiz bir diğer ilk uygulama ise İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksinin “Panel Sistem” cephe uygulamasıdır. Türkiye’nin, yapıldığı dönemde en yüksek yapısı olan ve sık kullanılan adı ile ‘’İş Kuleleri’’nin cephesi, yapımı üstlenen Çuhadaroğlu Firmasının, tasarımcıların ve Tepe İnşaat teknik kadrolarının sıra dışı bir mesleki cesaretle ele alarak çözümledikleri ve uyguladıkları bir başarı hikayesidir. Gerek üretim, gerekse uygulama açısından uluslararası normlara tam bir uyumun sağlandığı uluslararası kalite denetim kurumları tarafından belgelenmiştir.

  Pro^GE’nin kurucuları (Hasan Barutçu – Tepe İnş. Yön.Kur. Murahhas Azası) / Selçuk Alten - Tepe İnşaat Genel Müdürü./ Bahadır Gümüşoğlu Tepe İnşaat Elektromekanik Sorumlusu) ve çok sayıda çalışanı İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi Projesinde görev yapmışlardır.