Pro^GE

Pro^GE, ancak uyumlu çalışan bir takımın yaşama geçirebileceği ve takım elemanlarının eş zamanlı çalışan iki yöneticiye rapor ettikleri bir örgütlenme biçimi olan “Matriks Organizasyon” modelini uygulamaktadır. Bu modelin en önemli özelliği, yöneticilerin birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı konumunda olmalarıdır. Geleneksel “tek patron” kavramına ve dikey hiyerarşik yapılanmaya dayalı ve tek komut sistemiyle çalışan örgütlenmenin yerini iki eksenli, “iki patron”lu ve çoklu komutla işleyen sistem almış durumdadır. İki patrondan birincisi dikey eksen üzerindeki Fonksiyonel Birim Yöneticisi, diğeri ise yatay eksendeki Proje Yöneticisidir. Proje Yöneticisi projesini başarıyla tamamlamaya odaklanırken, Fonksiyonel Birim Yöneticisi sorumlu olduğu program veya işi etkileyen yerel koşulları izleyip değerlendirerek ilgili olduğu alandaki faaliyetleri tekniğine uygun olarak ve kuruluşun belirlediği prosedürler dahilinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Organizasyon Şeması

Pro^GE’de yaklaşık 15 yıldır uygulanmakta olan matriks organizasyonu firmaya artan verimlilik, hızlanan karar süreçleri ve yükselen etkinliğin yanı sıra dayanışma, güçlü iletişim ve eşgüdüm becerisi ve paylaşımcılığa dayalı özgün bir kurumsal kültür de kazandırmıştır. Bu kültür, işbirliğini ve takım ruhunu güçlendirmeyi hedefler.

Pro^GE’nin organizasyon şemasında “Fonksiyon Yöneticisi” olarak adlandırılan “Merkez Uzmanları” uzun yıllar bu hedefin gerçekleşmesine çok değerli katkılarda bulunmuşlar, bir yandan proje müdürlerinin destekçisi olurken diğer yandan Pro^GE’yi tüm disiplinlerde zengin bir arşive, dolayısı ile bilgi birikimine kavuşturmuşlardır.

Pro^GE çalışanları bu yapılanma altında sürekli öğrenmeyi, öğrendiklerini paylaşmayı, yaptıkları işlere yansıtmayı esas alan bir kurumsal kültür içerisinde faaliyet gösterirler.