Pro^GE
  • <
  • >
  • İŞVERENRoketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • YERElmadağ / ANKARA
  • TARİH12.2013

Gizlilik sözleşmesi gereği temsili resimler kullanılmıştır.

Roketsan Elmadağ Tesisleri için, işverenin 10 yıllık dönemi kapsayan stratejik plan hedefleri doğrultusunda rol alacağı projeler kapsamında, büyümesine paralel olarak ortaya çıkacak olan altyapı ve tesis ihtiyaçlarının planlanması ve mevcut tesislerin azami seviyede verimli kullanılmasını sağlamak üzere Master Plan Çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Master Plan Aşamaları:

Stratejik Planlama

Mevcut durum analizi

İhtiyac programı

Vaziyet Planı

Kentsel Tasarım İlkeleri

Proje Etapları

İmar Planı Değerlendirilmesidir.