Pro^GE

RESTORASYON PROJELERİ

Pro^GE, restorasyon uygulamalarını, klasik yapım faaliyetlerinde olduğu gibi sadece mühendislik ve mimarlık disiplinleri olarak değil bunun ötesinde sosyal bilimleri de kapsayan disiplinler arası bir çalışma sahası olarak algıladı. Restorasyon projelerinin bu yapısı Pro^GE çalışanları için geçtiğimiz yıllarda her birini ayrı bir serüven haline getirdi. Pro^GE çalışanları restorasyon projeleri uygulamalarında yapının geçmişinin izlerini ve bilgilerini bu güne taşımak için özel bir çaba içinde oldular. Bu anlamda restorasyon uygulamaları bizler için anıları hiç eskimeyen projeler oldu ve elde ettiğimiz özel uygulama deneyimlerini takip eden uygulamalara taşımak için özel çaba sarf ettik. Öte yandan büyük restorasyon projelerinin ihtiyaç duydukları özel mühendislik çözümleri bizleri farklı disiplinlerin önemli uzmanları ile ortak çalışmalara taşıdı.

Restorasyon uygulamaları ile ilgili referans projelerimiz:

 • Park Hyatt İstanbul Otel Projesi

  Maçka Palas Apartmanı’nın uluslararası otel zincirlerinin en üst standardında bir otel fonksiyonuna dönüştürülmesi projesidir.

  Bu proje kapsamında yapının cephesi, çatısı ve konut olarak kullanıldığı dönemden kalan asansörlü bir bölümü koruma kurullarının mevzuatına uygun bir yaklaşımla restore edilerek otel fonksiyonuna dönüştürülmüştür. Bu çerçevede iç bölmeler ve elektromekanik sistemler yapının ihtiyacına ve teknolojik gelişmeler gözetilerek yenilenmiştir.

  Şehrin sembollerinden birisi olan yapı, anılardaki görüntüsünü yitirmeden çağdaş koruma yaklaşımları gözetilerek restore edilmiş ve Hyatt Otellerinin en üst standardını temsil eden markasının ismini taşıyarak hizmetini sürdürmektedir.

 • Santral İstanbul

  Santral İstanbul projesine geldiğimizde restorasyon ve teknoloji ağırlıklı yapım çalışmalarından kazanılan deneyimlerin ve öğrendiklerimizin Pro^GE için büyük kazanç olduğunu belirtmeliyiz. Restorasyon uygulamaları açısından bakıldığında sıra dışı bir çok yönlülük söz konusudur. Bu uygulama sırasında ülkenin en yetkin uzmanları ile çalışma imkanını elde ederek birden fazla disiplinin ortak verileri gözetilerek oluşturulmuş özgün restorasyon çözümleri hayata geçirilmiştir.

  Yukarıda da değindiğimiz gibi Santral İstanbul’un restorasyon çalışmalarında da projenin tarihi öne çıktı. Proje yönetimi açısından projeye yaklaşımımızı netleştirmek üzere yaptığımız ön çalışmalarda yakın dönemde kaybettiğimiz Rahmetli Prof.Emre Madran bizi yönlendirdi. Sayın Madran’ın ilk gündeme getirdiği ve cevabını vermemizi istediği bir soru oldu;

  “Hangi dönemi koruyacaksınız?”

  Prof.Emre Madran

  Cevabı güç olan bu soru, projenin önemli bir boyutunu ortaya koyuyordu.

  Gerçekten de Silahtarağa Elektrik Santralı bünyesinde 1911’lerden başlayarak 1960’lara kadar inşa edilen ve korunması gereken birçok yapıyı barındırıyordu. Haliç kıyısında şehrin sembollerinden biri olan Silahtarağa Elektrik Santrali yerleşkesinde bir yanda betonarme teknolojisinin henüz yaygınlaşmamış olması nedeniyle çelik taşıyıcılara sahip ilk santral binaları, öte yandan ilerleyen dönemlerde Türk Mimarisinin önemli isimlerinden Seyfi Arkan’ın Betonarme Fabrika Yapısını barındırıyordu. Üstelik Birinci Dünya Savaşı ortamında Karadeniz’de deniz nakliyesinin riskli olduğu dönemlerde santral yakıtı olarak kullanılan Zonguldak kömürüne alternatif olarak yapılan Kemerburgaz dekovil hattının izlerine de rastlamak mümkündü.

  Fonksiyonlar açısından bakıldığında ise ülkenin ilk “İşçi Lojmanları” olarak yapılmış binalar, yerleşimin bir başka köşesinde restore edilmeyi bekliyordu. Üstelik yapıların bir çoğunda zayıf zemin koşullarından dolayı Haliç kıyılarındaki eski yapılarda çok sık görülen asimetrik oturmalar ve yapısal deformasyonlar söz konusuydu. Restorasyon çalışmalarının bu çok yönlü kısıtların içinde yürütülmesi ve tasarım kararlarının disiplinler arası çözümlemelerle verilmesi göz ardı edilemeyecek bir gereklilikti. Pro^GE bu dönemi, hem çok önemli bir deneyim kazanarak hem de çalışmaları birlikte yürüttüğü ülkemizin saygın mimarlarından, mühendislerinden, tarihçilerinden elde ettiği değerli bir bilgi birikimi ile tamamladı.

  Yukarıda da değindiğimiz gibi Santral İstanbul, çağdaş korumacılık ilkelerinin yanında teknolojik mühendislik çözümlerinin ortak oluşturduğu detaylar ve yapım metodları açısından özgün bir örnek teşkil etmektedir.

  Dekovil Hattı
  Restorasyondan sonra lokanta fonksiyonu verilmiş eski tamirhane.
 • Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları Ortaköy Otel Projesi

  Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları Ortaköy Otel Projesi, bünyesinde hem çok yönlü bir restorasyon uygulamasını hem de Boğaz kıyısında gerçekleştirilen bir “Top-Down” yapım metodu ile yapılan bir bodrum uygulamasını birlikte bulundurmaktadır.

  Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalılarının restorasyonunu öngören bu projede, restorasyon çalışmalarına dönük standart uygulamaların yanında, yangın geçirmiş ve çok uzunca bir süre dış tesirler altında yıpranmış yapı elemanlarının yerli ve uluslararası uzmanların denetiminde onarılarak tekrar eski şartlarına dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir. Bu anlamda ülkemizdeki çağdaş restorasyon uygulamalarının özel bir örneğini teşkil etmektedir.

  Bu projemizle ilgili sözleşmemiz gereği, bu aşamada yukarıdaki genel açıklamanın ötesinde, teknik ve görsel bilgileri aktarmamaktayız.

 • Sümer Kampüsü – Abdullah Gül Üniversitesi

  Kayseri Sümer Kampüsünde gerçekleştirilen bu projede, Mimar Emre Arolat’ın tasarımı hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, fabrika alanında yer alan Pamuk Ambarı idari ve derslikler binasına dönüştürülmüştür. Bu projemiz ile ilgili detaylı bilgilere REFERANSLAR bölümünde ulaşabilirsiniz.

 

İYİLEŞTİRME PROJELERİ

Proje Yönetimi Hizmetleri açısından mevcut yapıların yenilenmesi ile ilgili referanslarımızı ayrı bir başlık altında değerlendirmek istedik.

Bünyesinde özel güçlükleri barındıran bu yapım faaliyetleri genellikle geleneksel yapım işlerinin öncelik sırasından farklı bir iş akışı gerektirir.

Örneklemek gerekirse, bu tür yapım faaliyetlerinin genellikle Türkçe’ye; “Ayrıştırılmış Söküm ve Yıkım İşleri” olarak çevrilebilecek uluslararası uygulamada kullanılan başlığı ile; “Selective Demolition” işleri ile başlayacak olmasıdır.

Standart yıkım çalışmalarından farklılıklar arz eden bu çalışma, öncelikle yapı bünyesinde kalması planlanan yapı unsurlarını korumayı amaçlar. Bilinçli ve yapının tüm yönleri ile bilinir olmasını gerektiren bu özel uygulama, kısmi yıkım sürerken yapı sahasının çalışılabilir şekilde düzenlenmesi ve gerekli görülürse geçici destek unsurlarının tasarlanmasını gerektirir ki programlama açısından bakıldığında alışılagelen yapım programlarının ötesinde deneyim ve bilgi gerektirir.

“Selective Demolition” bu anlamda yapı alanının paralel yürüyecek çalışmalara imkan sağlayacak bir düzenleme aktivitesini de ifade edecektir. Yıkım çalışmaları ile eşzamanlı veya hemen arkasından büyük olasılıkla bir başka özel uygulama olan yapısal güçlendirme işleri yapılacaktır.

Yenileme projelerinde çalışmalar sürerken yapının kısmen veyahut tamamen işlevlerine devam etmesi ise sık karşılaşılan bir durumdur. Kullanılan bir yapının yenilenmesi teknik çözümlemelerden ziyade başta kullanıcılar olmak üzere güçlü bir işbirliği ortamına ihtiyaç duyacaktır. Bu tür projelerde tasarımcılar, yükleniciler ve kullanıcıların işbirliğine dayanan bu çoğulcu ortamı oluşturmak diğer projelerde duyulan gereksinimin ötesine geçecektir. Proje Yöneticisi bu dönemde tüm aktörlerin zorunlu ihtiyaçlarını algılayarak herkes için gerekli minimum verimli çalışma ortamını sağlamak için çaba gösterir. Bu çabanın başarıya ulaşması başta iletişim ve entegrasyon yönetiminin kusursuz hayata geçirilmesini zorunlu kılacaktır.

Pro^GE mevcut yapıların yenilenmesi uygulamalarında geniş deneyime sahiptir.

Bu bölümde yenileme işleri ile ilgili özellik arz eden uygulamaları ve bu kategoride değerlendirdiğimiz referanslarımızı ve proje bilgilerini bulacaksınız.

Bu çerçevede özellik arz eden projelerimizden söz etmek istiyoruz.

 • AXA Sigorta Genel Müdürlük Yenileme Projesi

  AXA Sigorta Genel Müdürlük Yenileme Projesi
  Bu bölümün ilk projesi olarak AXA Genel Müdürlüğü yenileme projesinin alınmasının en önemli nedenini yapının boşaltılmadan yenilenmesi teşkil etmektedir. Bir banka genel müdürlüğü ile büyük ölçüde benzerlikler içeren yapı, yenilenirken çalışan personel azaltılmadığı gibi tüm bilgisayar sistemleri de kesintisiz hizmet vermiştir. Bu koşullar altında yapının tüm iç kaplamaları ve elektromekanik sistemleri tamamen yeniden inşa edilmiştir. Bu uygulamanın başarısını çalışmalarımız sırasında bizimle büyük bir uyum içinde çalışan ve desteğini hiç eksik etmeyen AXA Genel müdürlüğü yönetici ve personeline borçluyuz.
 • Hollanda Büyükelçiliği Rezidansı

  Hollanda Büyükelçiliği Rezidansı
  Çağdaş Türk Mimarisinin lider isimlerinden Prof. Sedad Hakkı Eldem’in önemli eserlerinden birisi olan yapının yenileme çalışmaları 2006 yılında gerçekleşti. Yenileme çalışmalarını yönetmemizi talep eden Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnşaat Dairesi yetkilileri çalışmalara başladığımız ilk günden itibaren Prof. Sedad Hakkı Eldem’in Türk Mimarisi için öneminin bilincinde olarak yenileme çalışmalarının aynı zamanda bir koruma yaklaşımı ile ele alınmasını talep ettiler. Bu saygın yaklaşımın bir yansıması olarak yıllar boyunca yapıya orijinal tasarımının dışında yapılmış birkaç küçük müdahale kaldırılarak yapının ilk planlamasına geri dönüş sağlandı. Bir yandan elektro-mekanik donanım, çatı aksamı yenilenirken Prof. Eldem tarafından seçilerek uygulanmış mermer döşeme kaplamaları, iç kapılar ve bahçe tanzimi ise iyileştirilerek korundu. İşverenimiz Hollanda Büyükelçiliği konutun açılışını Sedad Hakkı Eldem’in eserlerinden oluşan bir sergi ile yaparak projenin sonunda bir başka duyarlılık örneği verdi. Çağdaş bir koruma yaklaşımını bütün unsurları ile hayata geçirebildiğimiz bu projemizi küçük ölçekli bir proje olmasına rağmen gerek karşılıklı güvene dayanan işveren-proje yönetimi ilişkisi açısından gerekse Çağdaş Türk Mimarisinin önemli bir örneğini koruyarak iyileştirilmesi ile neticelenmesi açısından proje yönetim pratiğimizin önemli bir referansı olarak kabul ediyoruz.