Pro^GE

Belek Sahilinde yapımı gerçekleşmiş bir konaklama yapısının yapım öyküsünden çıkılarak yazılmış bir “vaka analizi”. Kitap esas olarak genç mimar ve mühendisleri edefleyen bir yapım yönetimi öyküsü. Ağırlıklı olarak çevre konularını öne çıkaran kitapta, özellikle turizm yatırımlarında “Doğal Sermaye” ve “Kültürel Sermaye” kavramlarının önemi ve ekonomik değeri vurgulanmakta. Boyut yayınları itabı şöyle tanıtmakta; “Selçuk Alten bir mimar… Belek sahillerinde inşa edilen bir otel kompleksi olan Belpark Projesi’ni bütün aşamalarıyla kaleme aldığı kitabı “Belek Sahilinde Kumullar, Fıstık Çamları ve Bir Konaklama Yapısı” yazarın sözcükleriyle “öncelikle genç mimar ve mühendislere” sonra da doğanın alabildiğine cömert davrandığı bu coğrafyada nasıl evreye duyarlı inşaatlar yapılabilir sorunlarına kafa yoran herkese yazılmış. Günümüzdeki çevre ve teknoloji açmazına Türkiye’den başarılı bir örnekle yanıt veren uygulamanın öyküsü; tasarımdan, projelendirmeye, planlama tekniklerinden çevreye, inşaat sektöründen insan faktörüne kadar uzanıyor. Türkçe/İngilizce kaleme alınan kitap, çevreyi yok etmeden, insanın nasıl doğanın bir parçası olabileceğini merak eden herkes için…”