Pro^GE

Türkiye’de başta Kentsel Dönüşüm Projeleri olmak üzere deprem riski taşıyan yapıların güçlendirilmesi ve yıkılması ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkacak inşaat atıklarının boyutları ve taşıdıkları muhtemel çevresel riskler tahminlerin çok ötesinde büyüklüktedirler.

Pro^GE, TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) ile yaptığı ortak bir çalışma ile geçmişte önemli projelere birlikte imza attıkları Turner Construction’ın sağladığı iki ABD’li uzmanların katılımı ile “İnşaat Atıklarının Geri Kazanımı” konularını bir seminer kapsamında ele alınmasına katkı sağlamıştır.

Yapıların yıkım çalışmalarının en az yapım çalışmaları kadar önemli bir mühendislik problemi olduğu vurgulanan bu konferansta, yıkımdan çıkan molozun büyük yatırımlar gerektirmeyen bir işlem sonrası tekrar geri kullanılabileceği örnek uygulamalarla anlatılmıştır. Türkiye açısından büyük bir çevre problemi olma potansiyeli taşıyan bu önemli konu ile ilgili uluslararası deneyimler ve çözüm önerileri bu toplantıda sektör temsilcileri, uzmanlar ve kamu kuruluşlarının yöneticileri ile de paylaşılmıştır.