Pro^GE

Erciyes Üniversitesinin daveti ile yapılan bu konferans da ağırlıklı olarak İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi tartışılmıştır.