Pro^GE

Pro^GE, kurulduğu ilk günden itibaren bir projenin gerçekleşme öyküsünün değişmeyen iki unsuru olan başlangıç ve bitiş arasındaki tüm aktiviteleri kapsayan bir hizmet bütünlüğünü sağlamayı amaçladı. Bu süreçte projenin içinde bulunduğu evrelere özgü işlevleri bilimsel ve teknik gerekliliklere uygun olarak yerine getirmenin ötesinde sektörümüzün en büyük sorunu olduğuna inandığı;

“Kaynak İsrafı”nı önlemeye dönük çalışmaları Proje Yönetim Hizmetlerinin her aktivitesine yaygınlaştıran bir hizmet anlayışını sürdürdü. Bir diğer deyişle, her işverenin talebi olan “yapı kalite” sine, başta işverenin parasal kaynakları olmak üzere projenin kullanımına tahsis edilmiş tüm kaynakların proje yaşam döngüsü boyunca doğru kullanarak ulaşmayı hedefledi. Bu hedefe yürürken proje yaşam döngüsünün, sektörümüzde önemi henüz tam algılanmamış olduğuna inandığımız; “Yapım Öncesi Dönem” hizmetlerine hak ettiği önemi vermiştir.

Yapım öncesi dönemdeki veri toplama ve hazırlık çalışmaları ile yapı üretiminin anahtar fonksiyonu olan ve bu dönem içinde başlayan;

  • • Mimarlık ve Mühendislik Tasarımlarına ve dolayısıyla,
  • • Fizibilite,
  • • Değer Mühendisliği

gibi farklı boyutlarda çözümler öneren, bilgi destekli düşünce süreçlerine, verdiği önemin temelinde bu arayış bulunur.

İnşaat Sektöründe yaygın olarak şantiye çalışmalarının önemine odaklanan dikkat ve enerjinin, alışılagelmiş uygulamalardan farklı olarak yukarıda belirtilen alanlara da bütüncül, kararlı ve sistematik bir yaklaşımla yoğunlaştırılması Pro^GE’nin ayırt edici özelliğidir.