Pro^GE

Yapım faaliyetlerinin tamamlanmasının hemen ertesinde ve sonra da yapının kullanıma alınmasını takip eden aylarda yapılan tüm çalışmalar olarak nitelendirebileceğimiz bu dönem, bir diğer deyişle yapının yapımcılardan kullanıcılara devir teslim dönemidir. Bir projenin başarıyla tamamlandığını sadece sorunsuz geçirilen bir yapım sonrası dönemi takiben söylemek mümkündür.

Forum İstanbul Projesinin tamamlanmasını takiben işverene devredilen kabul evrakları.

Bu dönem ağırlıklı olarak yapı performansının izlendiği ve yapı bünyesinde gerçekleştirilmiş elektro-mekanik sistemlerin sağladığı konfor şartlarının izlenerek gerek görülmesi halinde tekrar dengelendikleri zaman periyodunu ifade eder.

Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında başlayan işletme eğitimi çalışmalarının bir devamı niteliğinde değerlendirilebilecek çalışmaların bir bölümü de bu dönem içinde işletme performansı izlenerek sürdürülür. Bu dönem ayrıca kesin hesap çalışmalarının neticelendirildiği ve proje arşivinin işverene devredildiği son çalışmaları da kapsar.

  • Test ve Devreye Alma Çalışmaları

    Yapıldığı dönemin belki de en çok konuşulan projesi olma özelliğini taşıyan İş Bankası Kuleleri yapım ve yönetim çalışmaları, hemen her kademesinde yer alan bugünün Pro^GE kadrolarına “Test ve Devreye Alma” çalışmalarının önemini yaşatarak öğretti. İş Bankası gibi dev bir organizasyonun kısa bir süre içerisinde Ankara’dan İstanbul’a naklini gerçekleştiren bu projenin son günleri aynı zamanda Türkçe “Taşınma Yönetimi” anlamında kullanılan “Relocation Management” kavramının önemini kavramamızı da sağladı.

    Park Hyatt Maçka Palas Projesi Mekanik Tesisat Dairesi

    Pro^GE ekibi İş Bankası Kuleleri’nin verdiği deneyimle kuruluşunun daha ilk gününden itibaren “Test ve Devreye Alma” süreçlerine özel önem verdi. Innocent’in, Pro^GE’nin uygulamada kullanması için geliştirdiği Test ve Devreye Alma süreçlerini hayata geçirdi ve bu çalışmaları ile işverenlerinin sürekli takdirini kazandı. Özellikle Otel Yapılarında ve Alışveriş Merkezlerinde hayata geçirdiği sözü edilen bu çalışmaları sonucunda yapıların elektro-mekanik unsurları için gerekli testlerin sonuçları ile elde edilen performans değerleri, bakım ve işletme ile ilgili bilgi ve uyarılar, yapı bileşenlerinin garanti koşulları ve süreleri ile ilgili dokümanlar hem işletmeci grupların hem de işverenlerin beğenisini kazandı.

    Uluslararası sözleşme tipleri günümüzde birbirine benzer işleyişleri öngörseler de imzalanmış sözleşmelerde projelerin özel koşullarından kaynaklanan revize edilmiş maddelerin yanında, kabul ve teslim alma işleyişi açısından farklılık yaratan terminler ve özel koşulların bulunması neredeyse kaçınılmaz bir durum olarak önümüze çıkıyor. Kabul ve Teslim İşlemlerinin Koordinasyonunun sözleşme yapılarından yola çıkılarak planlanması ve işlemlerin bu planlamaya uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında eksik ve hatalı imalatın tespiti ve giderilmesi çalışmaları, kabul heyetlerinin çalışma programı öncesinde Pro^GE şantiye kadroları ve yüklenici yetkililerinin katılımı ile başlar. Bu ön çalışmanın ana amacı yükleniciye eksik ve hatalı imalatların nasıl değerlendirileceğini uygulama ile göstermek, resmi kabul işlemleri öncesinde hatalı ve eksik imalat miktarını minimize etmek, ve elektro-mekanik tesisatın ön testlerini yaparak kabul heyetinin yapacağı test sürelerini kısaltmaktır. Kabul çalışmaları öncesinde Pro^GE tarafından kabul işlemlerinin gerektirdiği ön çalışmalar hakkında yüklenici ve işveren bilgilendirilir. Aynı zamanda kabul çalışmalarında kullanılacak değerlendirme formları projenin özel koşulları gözetilmek suretiyle düzenlenerek işveren yetkililerinin onayına sunulur ve onaylanmış formlar kabul işlemlerinde kullanılmak üzere yükleniciye verilir.