Pro^GE

Pro^GE‘nin büyük çoğunluğu ile uygulama pratiğinden gelen ekipleri Proje Yönetim Hizmetlerini üstlendikleri projenin özel koşullarını gözeterek, ancak “Pro^GE Teknik El Kitabı”nda belirlenen işleyişe uygun olarak çalışırlar. Pro^GE’nin yapım aşamasındaki deneyimi, yapıların kullanım amaçları göz önüne alınırsa çok geniş bir yelpazeye yayılır. Bu bölümde Pro^GE’nin uygulama deneyimini anlatırken, bu yelpazede yer alan ve bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz bazı önemli projeleri ve özet proje bilgilerine REFERANSLAR bölümünde yer verdik.

 • Yapım Aktivitelerinin Sahada İzlenmesi

  Pro^GE yapım aktivitelerinin yönetim ve izlenmesini, proje alanında görev yapan tam zamanlı personeli aracılığı ile gerçekleştirir. Pro^GE şantiye ekibi aynı zamanda Pro^GE merkez kadrolarının ilgili projeye katkı vermelerini sağlayan bir köprü görevini de üstlenir. Yapım denetim ve yönetimini gerçekleştirecek olan ekibin yapısı işveren taleplerine, yüklenicilerin sözleşme yapılarına ve projenin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilirse de işveren temsilcileri ile yakın iletişim içinde görev yapan deneyimli bir proje yöneticisi altında yapılandırılır. Pro^GE şantiye ekibi günlük işleyişte yüklenici ve alt yükleniciler ile ilişkilerini mevcut yapım sözleşmesinin öngördüğü kurallar içerisinde “bilimsel bağımsızlık” esasını gözeten objektif değerlendirmelerle yürütmeyi hedefler. “Sözleşme Yönetimi”, “Projenin Ana Programı” ve “Proje Genel Yapım Bütçesi” gibi başlıklar altında toplanan çalışmalarını ise merkez ofis uzmanları ile yakın iletişim içinde ve onların denetimi altında gerçekleştirir. Şantiyelerde görev yapan Pro^GE kadrolarının yoğunlaştığı konuların başında gelen “İş Güvenliği” ve “Kalite Kontrolü” ile ilgili tedbirler gerek sözleşme yapılarında gerekse günlük yapım çalışmalarında dikkatle denetlenir ve belgelenir.

 • Yapım Senaryosu

  Yapım senaryosu, yapım çalışmalarına başlamadan önce yüklenicilerden istenilen geniş kapsamlı bir “Yapım Yöntemi” (Method Statement) çalışmasıdır. Bir diğer deyişle yüklenicilerin yapım çalışmalarına başlamadan, projeyi kağıt üzerinde hayata geçirmeleri olarak da tarif edebileceğimiz bu çalışmanın ana başlıkları şunlardır;

  • • Mobilizasyon
  • • Geçici Tesisler
  • • Kalite Kontrol Planı
  • • İş Güvenliği Planı
  • • Güvenlik Planı
  • • Organizasyon Yapısı
  • • İnşaat Aşamaları - İş Programı
  • • Kritik Tarihler